Thông Báo Khóa Tu 3 Ngày

Thiền Viện Trúc Lâm Từ Quang xin trân trọng thông báo khóa tu 3 ngày, từ 15/09/2017 đến 17/09/2017 tại TVTL Từ Quang.

Khóa tu có Lễ Vu Lan vào ngày cuối, tức là 17/09/2017.

Quý Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Phật tử có thể sáng đi chiều về, nếu muốn ở lại đêm xin liên lạc đăng ký với TV tại số (760) 470-0778 để sắp xếp chỗ nghỉ ngơi; cũng như cần đưa đón ở phi trường.

Kính mong Quý Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Phật tử dành thời gian về tu tập với Tăng chúng của Thiền viện.

Kính báo,

TVTL Từ Quang

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer