Chương trình hoằng pháp của HT Thích Đắc Huyền

HT Thích Đắc Huyền

Hòa thượng Thích Đắc Huyền là một trong những đệ tử lớn của Hòa thượng Viện chủ Trúc Lâm Đà lạt Thích Thanh Từ, Ngài đã theo chân Sư Ông vào những ngày đầu ở TV Chân Không.  Ngài không quản ngại sức khỏe và đường xá xa xôi đã đến với Tăng Ni và Phật tử hải ngoại sách tấn tu tập.

Chương trình hoằng pháp của HT Thích Đắc Huyền

  • Ngày 19-10-17 đến 24-10-17 Thiền viện Minh Chánh.
  • Ngày 25 -10 -17 đến 30-10-17, Thiền Viện Chơn Tâm.
  • Ngày 31-10-17 đến 6-11- 17, Thiền viện Từ Quang.
  • Ngày 7-11-17 đến 12-11-17, Thiền viện Vô Ưu.
  • Ngày 13-11-17 đến 18-11-17 Thiền Viện Đại Đăng.
  • Ngày 19-11-17 Thiền viện Chánh Tâm.
  • Ngày 26-11-17 Thiền viện Chân Giác.
  • Ngày 29-11-17 đến 4-12-17 Thiền viện Hoa Từ.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer