Thông Báo Các Khóa Tu và Ngày Lễ Năm 2015

Hội Thiền Học Việt Nam Hải Ngoại xin trân trọng thông báo các khóa tu và ngày lễ năm 2015 như sau:

1/-THÁNG HAI VÀ BA:

+Khóa tu mùa xuân 3 ngày: từ 27+ 28 / 02 / 2015 đến ngày 01/03/2015 tại Thiền đường Thuận Pháp thành phố Houston TX.

2/-THÁNG TƯ:

+Khóa tu mùa xuân 3 ngày: 03+04+05/ 04 / 2015 tại chùa Tích Lan thành phố Toronto Canda. 

3/-THÁNG NĂM :

+Ngày 17 / 05 / 2015 Lễ Phật Đản và An Cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Giác.

+-------------------------------------------------------------- Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Tâm.

+Ngày 23 / 05 / 2015 Lễ Phật Đản và An Cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Diệu Nhân.

+Ngày 24 / 05 / 2015 Lễ Phật Đản và An Cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Vô Ưu.

                                    - Lễ Phật Đản và An Cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Thương Giác.

+---------------------------------------------------------------Thiền Viện Trúc Lâm Từ Quang.

+Ngày 30 / 05 / 2015 lễ Phật Đản và tại Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Tâm.

+Ngày 31 / 05 / 2015 lễ Phật Đản và An Cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng.

 4/-THÁNG SÁU:

+ Khóa tu mùa hè được tổ chức tại 2 địa điểm: T V T L Chơn Tâm và Thiền Viện T L Quang Chiếu.

-Quý vị nên xem lịch trình của 2 khóa tu, mua vé bay từ trụ xứ của mình đến Dallas Forward và ngày về cũng từ Dallas Forward về lại trụ xứ, nếu muốn tham dự cả 2 khóa tu.

+Chủ nhật ngày: 7/6/15 Lễ Phật Đản và An Cư Kiết Hạ tại T V T L Quang Chiếu. Chiều chủ nhựt về T V T L Chơn Tâm.

+Khóa tu mùa hè 3 ngày: 08+ 09+ 10 / 06 / 2015 tại Thiền Viện T L Chơn Tâm. Nghỉ

ngày thứ năm về lại T V T L Quang Chiếu. 

+Tiếp theo 3 ngày: 12+ 13+ 14 / 06 / 2015 là khóa tu tại Thiền Viện T L Quang Chiếu.

 5/-THÁNG BẢY:

+ khóa tu tháng 7 thường niên tại thành phố San Jose ngày:10+11+12 / 07 / 2015.

6/-THÁNG TÁM:

+Ngày 09 / 08 / 2015 lễ Vu Lan và Tự Tứ tại Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Ciác.

+---------------------------lễ Tự Tứ và Vu Lan tại Thiền Viện Trúc Lâm Thường Giác.

+--------------------------------------------Vu Lan tại Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Tâm.

+Ngày 15 / 08 / 2015 lễ Vu Lan và Tự Tứ tại thiền Viện Trúc Lam Diệu Nhân.

+Ngày 16 / 08 / 2015 lễ Vu Lan và Tự Tứ tại Thiền Viện Trúc Lâm Vô Ưu.

+--------------------------------------------lễ Vu Lan tại Thiền Viện Trúc Lâm Từ Quang.

+Ngày 23 / 08 / 2015 Lễ Vu Lan tại Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Tâm.

+Ngày 23 / 08 / 2015 lễ Vu Lan và Tự Tứ tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng.

+Ngày 30 / 08 / 2015 lễ Vu Lan và Tự Tư tại Thiền Viện Trúc Lâm Quang Chiếu.

7/-THÁNG CHÍN:

+Khóa tu 3 ngày: 04+05+06 / 09 / 2015 tại chùa Tích Lan thành phố Toronto Canda.

 +Chuyến du hóa Châu Âu: Pháp+Đức+Thụy Sĩ. (khởi hành ngày 10, về ngày 28)

+ Khóa tu 3 ngày 11+12+13 / 09 / 2015  ở Pháp (Thiền tự T L Thường Lạc). 

+ Khóa tu 3 ngày 18+19+20 / 09 / 2015 ở Đức.

+ Khóa tu 3 ngày 25+26+27 / 09 / 2015 ở Thụy Sĩ.

8/-THÁNG MƯỜI:

+ Khóa tu mùa thu tổ chức tại 3 địa điểm: T V T L Từ Quang, T V T L Chơn Tâm, T V T L Quang Chiếu. 

Quý P T mua vé từ trụ xứ đi Houston và về từ Dallas Forward.

+Khóa tu 3 ngày: 9+ 10+ 11 / 10 / 2015 tại T V Trúc Lâm Từ Quang. Chiều ngày 11 từ T V T L Từ Quang bay về Oklahoma. 

+Khóa tu 3 ngày: 13+14+15 tại T V T L Chơn Tâm. Chiều ngày 15  từ Ok về T V T L Quang Chiếu. 

+Khóa tu 3 ngày: 16+ 17+ 18  tại T V T L Quang Chiếu. Kết thúc khóa tu, bay từ phi trường Dallas Forward về lai. trú xứ.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer