Kinh Kim Cang Giảng Tại TV Trúc Lâm Yên Tử

Số Thứ Tự Nghe Pháp
01_gioi_thieu_kinh_kim_cang_23_04_2006.mp3
02_gioi_thieu_nguoi_dich.mp3
03_gioi_thieu_nguoi_dich.mp3
04_gioi_thieu_nguoi_dich.mp3
05_y_nghia_lap_de_kinh.mp3
06_giai_thich_ten_kinh.mp3
07_giai_thich_ten_kinh.mp3
08_nguon_goc_cua_phap_hoi_30_4_2006.mp3
09_nguon_goc_cua_phap_hoi.mp3
10_nguon_goc_cua_phap_hoi.mp3
11_nguon_goc_cua_phap_hoi.mp3
12_nguon_goc_cua_phap_hoi.mp3
13_nguon_goc_cua_phap_hoi.mp3
14_thien_hien_thua_hoi.mp3
15_thien_hien_thua_hoi.mp3
16_thien_hien_thua_hoi_07_05_2006.mp3
17_thien_hien_thua_hoi.mp3
18_chanh_tong_dai_thua.mp3
19_chanh_tong_dai_thua.mp3
20_chanh_tong_dai_thua.mp3
21_dieu_hanh_khong_cho_tru.mp3
22_dieu_hanh_khong_cho_tru.mp3
23_dieu_hanh_khong_cho_tru.mp3
24_kinh_nghiem_sau_ngay_nhap_that_02_07_2006.mp3
25_that_that_dung_nhu_ly.mp3
26_that_that_dung_nhu_ly.mp3
27_chanh_tin_it_co.mp3
28_chanh_tin_it_co!s.mp3
29_chanh_tin_it_co.mp3
30_chanh_tin_it_co!s.mp3
31_khong_duoc_khong_noi_09_07_2006.mp3
32_khong_duoc_khong_noi.mp3
33_y_phap_sinh_ra.mp3
34_y_phap_sinh_ra.mp3
35_y_phap_sinh_ra.mp3
36_mot_tuong_vo_tuong.mp3
37_mot_tuong_vo_tuong.mp3
38_trang_nghiem_tinh_do.mp3
39_trang_nghiem_tinh_do.mp3
40_trang_nghiem_tinh_do_23_07_2006.mp3
41_trang_nghiem_tinh_do.mp3
42_trang_nghiem_tinh_do.mp3
43_phuoc_vo_vi_thu_thang.mp3
44_ton_trong_chanh_giao.mp3
45_dung_nhu_phap_tho_tri.mp3
46_tich_diet_lia_tuong_30_07_2006.mp3
47_tich_diet_lia_tuong.mp3
48_tich_diet_lia_tuong.mp3
49_tich_diet_lia_tuong.mp3
50_tich_diet_lia_tuong.mp3
51_tich_diet_lia_tuong.mp3
52_tich_diet_lia_tuong.mp3
53_tich_diet_lia_tuong_06_08_2006.mp3
54_tich_diet_lia_tuong.mp3
55_tich_diet_lia_tuong.mp3
56_cong_ductri_kinh.mp3
57_cong_ductri_kinh.mp3
58_hay_sach_nghiep_chuong.mp3
59_hay_sach_nghiep_chuong.mp3
60_rot_rao_vo_nga_13_08_2006.mp3
61_rot_rao_vo_nga.mp3
62_rot_rao_vo_nga.mp3
63_rot_rao_vo_nga.mp3
64_rot_rao_vo_nga.mp3
65_rot_rao_vo_nga.mp3
66_rot_rao_vo_nga.mp3
67_dong_quan_mot_the_20_08_2006.mp3
68_dong_quan_mot_the.mp3
69_hoa_thong_ca_phap_gioi.mp3
70_lia_sac_lia_tuong.mp3
71_chang_phai_thuyet_so_thuyet.mp3
72_chang_phai_thuyet_so_thuyet.mp3
73_khong_phap_co_the_duoc.mp3
74_tinh_tam_hanh_thien.mp3
75_phuoc_tri_khong_sanh_27_08_2006.mp3
76_giao_hoa_khong_cho_giao_hoa.mp3
77_phap_than_chang_phai_tuong.mp3
78_khong_doan_khong_diet.mp3
79_chang_tho_chang_tham.mp3
80_uy_nghi_tich_tinh.mp3
81_ly_nhat_hop_tuong_03_09_2006.mp3
82_tri_kien_chang_sinh.mp3
83_tri_kien_chang_sinh.mp3
84_ung_hoa_chang_phai_chan.mp3
85_ung_hoa_chang_phai_chan.mp3
86_ung_hoa_chang_phai_chan.mp3

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer