Thời Khóa Sinh Hoạt

THỜI KHÓA TU HỌC CỦA CHƯ TĂNG

 

3:45am Thức chúng
4:00am – 6:00am Tọa thiền
7:00 am Tiểu thực
8:00am -10:30 am Lao tác
11:30am Thọ trai
1:00pm Chỉ tịnh
2:00pm Thức chúng
2:30pm-4:30pm Tọa thiền- tham cứu kinh sách
6:00pm Sám hối ba nghiệp
7:30pm- 9:00pm Tọa thiền
10:00pm Chỉ tịnh

 

 

THỜI KHÓA TU HỌC CỦA PHẬT TỬ

Chủ nhật hàng tuần

 

9:30am - 10:30am Khóa lễ Sám Hối & tụng Tam Quy Ngũ Giới
10:15am - 10:45am Tọa thiền
11:15am - 12:15am Pháp thoại
12:30pm - 1:30pm Thọ trai
1:30pm - 2:30pm Chỉ tịnh
2:45pm - 3:15pm Tọa thiền
3:45pm - 4:15pm Pháp đàm
4:30pm - 5:00 Khóa lễ Sám Hối Sáu Căn & hoàn mãn

 

Trong những ngày thường, quí vị Phật Tử có thể đến Thiền Viện thắp nhang cúng Phật, hoặc gặp quí thầy để thăm hỏi hay tìm hiểu thêm về Phật pháp

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer