Toàn Tập Kinh Sách của Hoà Thượng Thích Thanh Từ

Ðây là danh mục Toàn Tập Kinh Sách của Hoà Thượng Thích Thanh Từ.
Các tập sách được biên soạn từ nhiều nguồn khác nhau từ các Thiền Viện và quý Phật tử.
Mỗi tập sách quý vị có thể download về máy tính của mình hoặc quý vị có thể xem trực tiếp từng trang trên website.

 • Để Download PDF, quý vị cần có một chương trình PDF reader.
 • Để Download EPUB, quý vị cần có một máy iphone, ipad, android, kindle, hoạc các máy khác. Nếu quý vị cần biết thêm chi tiếc xin vào trang How-To này.


I. ĐỀ TÀI PHỔ THÔNG
  A- Sách viết (PDF) A- Sách viết (EPUB) Viết tại Năm
  Tập 1      
1 Đạo Phật Với Tuổi Trẻ epub Ấn Quang 1959
2 Đạo Phật Với Dân Tộc Việt Nam
Quyển sách này gồm có 2 đề tài lớn
 • Phật Giáo Trong Mạch Sống Dân Tộc
 • Vài Nét Chính Luân Lý Phật Giáo Dần Khởi
 • epub

  epub
  Phương Bối 1960
  3 Trách Nhiệm Của Người Phật Tử Tại Gia epub Phương Bối  1960
  4 Vài Vấn Đề Phật Pháp epub Huệ nghiêm 1964
  5 Phật Giáo Trong Mạch Sống Dân Tộc epub Huệ Nghiêm 1966
  6 Thâm Ý Qua Hình Tượng Phật Và Bồ Tát epub Pháp Lạc 1967
  7 Vài Nét Chính Về Luân Lý Phật Giáo epub Pháp Lạc 1967
  8 Bước Đầu Học Phật epub Thường Chiếu 1991
  9 Cành Lá Vô Ưu epub Thường Chiếu 1994
  10 Những Cảm Hứng Tùy Cảnh (Thơ) epub Chơn Không, Thường Chiếu, Trúc Lâm 2001
    B- Bài giảng được ghi thành sách   Ghi tại Năm
    Tập 2      
  1 Nhặt Lá Bồ Đề tập 1
  tập 2
  tập 3
  epub 1
  epub 2
  epub 3
  Chơn Không  1985
  2 Tu Là Chuyển Nghiệp epub Thường Chiếu 1993
  3 Đâu Là Chân Hạnh Phúc epub Thường Chiếu 1993
  4 Phật Pháp Xây Dựng Thế Gian epub Thường Chiếu 2001
    Tập 3      
  1 Xuân Trong Cửa Thiền tập 1, 2, 3 epub Chơn Không 1991
  2 Xuân Trong Cửa Thiền tập 4 epub Thường Chiếu 1995
    Tập 4      
  1 Những Cánh Hoa Đàm tập 1   Thường Chiếu 1998
  2 Những Cánh Hoa Đàm tập 2, 3   Sẽ in  
    Tập 5      
  1 Chinh Phục Sanh Tử   Sẽ in  
  2 Bỏ tất cả là được tất cả epub Sẽ in  
  3 Tâm Hạnh Từ Bi Hỷ Xả   Sẽ in  
    Tập 6      
  1 Hoa Vô Ưu tập 1,
  tập 2,
  tập 3
  epub 1,
  epub 2,
  epub 3
  Thường Chiếu 2000
  2 Nguồn An Lạc epub Thường Chiếu 2000
    Tập 7      
  1 Hoa Vô Ưu tập 4,
  tập 5,
  tập 6,
  tập 7
  epub 4,
  epub 5,
  epub 6,
  epub 7
  Sẽ in  
  2 Hoa Vô Ưu tập 8,
  tập 9,
  tập 10.
  epub 8,
  epub 9,
  epub 10.
  Sẽ in  
  II. KINH
    A- Kinh dịch   Dịch tại Năm
    Tập 9      
  1 Bát Nhã Tâm Kinh   Chơn Không 1974
  2 Kim Cang   Thường Chiếu 1992
  3 Bát Đại Nhơn Giác   Thường Chiếu 1993
  4 Thập Thiện   Thường Chiếu 1993
  5 Lăng Già Tâm Ấn epub Chơn Không 1975
  6 Thắng Man epub Thường Chiếu 1988
  7 Đại Thừa Cây Lúa epub Thường Chiếu 1988
    B- Giảng giải   Ghi tại Năm
    Tập 10      
  1 Bát Nhã giảng giải epub Chơn Không 1974
  2 Kim Cang giảng giải epub Thường Chiếu 1992
  3 Bát Đại Nhơn Giác giảng giải epub Thường Chiếu 1993
  4 Thập Thiện giảng giải epub Thường Chiếu 1993
  5 Viên Giác giảng giải epub Thường Chiếu 2001
  6 Duy Ma Cật Giảng giải epub    
    Tập 11      
    Pháp Hoa giảng giải epub Thường Chiếu 1992
    Tập 12      
    Thủ Lăng Nghiêm giảng giải   Thường Chiếu  
  III. LUẬN
    A- Dịch   Dịch tại Năm
    Tập 13      
  1 Tham Thiền Yếu Chỉ epub   1962
  2 Thiền Quan Sách Tấn epub   1963
  3 Thiền Môn Khẩu Quyết epub   1964
  4 Nguồn Thiền   Pháp Lạc 1969
  5 Luận Tối Thượng Thừa epub Pháp Lạc 1969
  6 Thiền Căn Bản

  Tập sách này gồm co 3 quyển:
 • Tọa Thiền Tam Muội của Samgharakasa
 • Pháp Yếu Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán của Đại sư Trí Khải
 • Lục Diệu Pháp Môn của Đại sư Trí Khải

 • epub
 • epub
 • epub
 • Chơn Không 1972
  7 Thiền Đốn Ngộ
  Tập sách này gồm co 4 quyển:
 • Thiền Tông Vĩnh Gia Tập của Thiền sư Huyền Giác
 • Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn của Đại sư Tuệ Hải
 • Truyền Gia Bảo Thiền Tông Trực Chỉ của Thạch Thành Kim
 • Tham Thiền Yếu Chỉ của Hòa thượng Hư Vân

 • :
 • epub
 • epub
 • epub
 • epub
 • Chơn Không 1987
  8 Thiền Tông Vĩnh Gia Tập epub    
  9 Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn epub    
  10 Truyền Gia Bảo Thiền Tông Trực Chỉ epub    
  11 Toạ Thiền Dụng Tâm Ký epub    
  12 Thập Nhị Môn Luận epub Thường Chiếu  1987
    Tập 14      
    Bích Nham Lục epub Chơn Không 1980
           
    B- Giảng Giải   Ghi tại Năm
    Tập 15      
    Thiền Căn Bản giảng giải   Sẽ in  
    Tập 16      
    Thiền Đốn Ngộ giảng giải   Sẽ in  
    Tập 17      
  1 Nguồn Thiền giảng giải epub Thường Chiếu 1984
  2 Pháp Bảo Đàn giảng giải epub Thường Chiếu  1992
  3 Qui sơn cảnh sách epub Thường Chiếu  1993
  4 Tranh chăn trâu epub Thường Chiếu 1995
  5 Tính Tâm Minh Giảng giải epub    
  6 Sáu cửa Vào Động Thiếu Thất Giảng Giải epub    
  7 Tu Dừng , Chuyển và Sạch Nghiệp epub    
  8 Đức Phật Là Bậc Vô Thượng Y Vương epub    
    Tập 18      
    Luận Trung Quán giảng giải   Sẽ in  
    Tập 19      
    Thiền Sư Thần Hội giảng giải   Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 2002
  IV. SỬ
    Dịch   Dịch tại Năm
    Tập 20      
  1 33 vị Tổ Ấn Hoa epub Chơn Không 1971
  2 Thiền Sư Ni epub Thường Chiếu 1989
  3 Thiền Sư Trung Hoa tập 1 epub Chơn Không 1972
    Tập 21      
  1 Thiền Sư Trung Hoa tập 2 epub Chơn Không 1972
  2 Thiền Sư Trung Hoa tập 3 epub Chơn Không  1981
  V. THIỀN HỌC PHẬT GIÁO VIỆT NAM
    Tập 22      
  1 Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ XX epub Thường Chiếu 1992
  2 Trên Con Đường Thiền Tông epub Thường Chiếu  
  3 Ba vấn đề trọng đại trong đời tu của tôi epub Thường Chiếu 1997
  4 Trọn Một Đời Tôi epub Thường Chiếu 2000
    Tập 23      
    Thiền Sư Việt Nam epub Soạn  tại Chơn Không và ở Thường Chiếu 1972 - 1990
    Tập 24      
  1 Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng - Thiền Sư Đời Lý giảng giải epub Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 1999
  2 Luận Giải Thi Tụng 10 Bức Tranh Chăn Trâu epub Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 1997
    Tập 25      
    Khóa Hư Lục giảng giải epub Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 1999
    Tập 26      
    Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục giảng giải epub Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 1996
    Tập 27      
  1 Tam Tổ Trúc Lâm giảng giải epub Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 1996
  2 Thánh Đăng lục giảng giải epub Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 1999
    Tập 28      
  1 Thiền Tông Bản Hạnh giảng giải epub Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 1998
  2 Kiến Tánh Thành Phật giảng giải epub Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 2000
    Tập 29      
  1 Hương Hải Thiền Sư giảng giải epub Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 1999
  2 Bát Nhã trực giải epub Chơn Không 1973
  3 Pháp Hoa đề cương epub Chơn Không 1975
  VI. QUI CHẾ
    Tập 30      
  1 Thanh Quy Tu Viện Chơn Không epub Chơn Không 1971
  2 Diễn Văn Khai Giảng Khóa I epub Chơn Không 1971
  3 Diễn Văn Khai Giảng Khóa II ở Tu Viện Chơn Không và Khóa I ở Tu Viện Bát Nhã   Chơn Không 1974
  4 Diễn Văn Khai Giảng Khóa I ở Tu Viện Linh Quang   Chơn Không 1974
  5 Nội qui Thiền Viện Thường Chiếu epub Thường Chiếu 1975
  6 Thanh Quy Thiền Viện Trúc Lâm epub   1993
  7 Diễn Văn Lễ Đặt Đá Xây Dựng TV Trúc Lâm     1993
  8 Diễn Văn Lễ Khánh Thành TV Trúc Lâm     1994
  9 Diễn Văn Lễ Đặt Đá TV Trúc Lâm Yên Tử epub   2002
  10 Diễn Văn Lễ Khánh Thành TV Trúc Lâm Yên Tử epub   2002

  Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer